Aphoto Aphoto Ads – Quảng cáo trên group, fanpage, web aphoto.vn

Aphoto Ads – Quảng cáo trên group, fanpage, web aphoto.vn

Group: Hội Đam Mê Nhiếp Ảnh

Bảng giá - Thông tin

Khoản mục Đơn giá
Đăng post 20 triệu/ bài
Công bố 10 triệu/ 3 ngày
Ghim đầu trang 10 triệu/ 1 ngày
Cover Group 30 triệu/ tuần

Chi tiết về groups Aphoto

Group

Fanpage Aphoto

Bảng giá - Thông tin

Khoản mục Đơn giá
Đăng post 10 triệu/ post
Ghim đầu trang 6 triệu/ 1 ngày
Cover fanpage 20 triệu/ tuần

fanpage aphoto

Fanpage

Web aphoto.vn

Khoản mục Đơn giá
Bài PR (review, giới thiệu, quảng cáo) 10 triệu
Bài phóng sự ảnh (ko có thông tin liên hệ) 2 triệu
Banner Right (320×160) 4 triệu/ tuần
Banner Top Home (320×160) 2 triệu/ tuần
Banner Center Home (700×100) 3 triệu/ tuần

Dịch vụ trọn gói

Hỗ trợ truyền thông

  • 3 bài web + banner
  • 3 bài fanpage + ghim đầu trang
  • 3 bài group + ghim lên đầu
  • 1 cover 1 tuần + Social seeding
  • 1 video youtube + cover 1 tuần

Giá: 200 triệu

Đồng tổ chức

  • Lên kế hoạch + triển khai
  • Hỗ trợ sản xuất nội dung
  • Truyền thông trên hệ thống
  • Hỗ trợ Seeding
  • Hỗ trợ chạy Ads

Giá: thoả thuận