Hình ảnh File Raw và JPG áp dụng 1 preset có cho ra màu giống nhau không ?

3988

Video so sánh khi áp dụng 1 preset với 2 hình ảnh giống nhau nhưng định dạng khác nhau đó là RAW và JPG xem có khác biệt gì không ? Theo như mình thấy ban đầu thì màu sắc JPG đã được máy ảnh xử lý qua so với Raw nên màu nhìn tươi, trong hơn và 2 hình có độ sáng khau nhau ở các vùng shadows, Highlight… Sau đây các bạn theo dõi video để thấy sự khác biệt của 2 định dạng file khi áp dụng chung 1 preset nhé: