Chị Thủy Tiên – sau 2 buổi học tôi đã tự blend màu cho ảnh của mình

37
Chị Thủy Tiên - Hoc viên
Chị Thủy Tiên - Hoc viên

Tôi rất cảm ơn khóa học chỉnh sửa ảnh căn bản của Aphoto, sau 2 buổi học tôi đã tự blend màu cho ảnh của mình, thầy dạy rất dễ hiểu và vì vậy học viên tiếp thu rất nhanh, sau 2 buổi học đầu tiên tôi đã tự mình chỉnh màu ảnh theo ý mình. Tôi rất hài lòng về khóa học này, xin cám ơn thầy Cường, cám ơn Aphoto.

Chia sẻ