Hướng dẫn cách chỉnh màu Moody Dark với Lightroom CC Mobile

5002

Hôm nay mình sẽ hương dẫn các bạn cách để chỉnh được màu moody mà mình thường sử dụng trong các tấm mảnh của mình, không phải ai cũng có hay biết cách chỉnh trên máy tính nên mình sẽ chỉ cho các bạn cách nhanh nhất để có thể chỉnh được màu đó bằng phần mền lightroom trên điện thoại. sau ddaaya là video hương s dân cụ thể, giọng mình hơi dở vì lần đầu quay nên mong các bạn thông cảm:

Chia sẻ