So sánh độ xóa phông của lens 50F/1.8 và 75-300F4-5.6

569

Video hôm nay mình sẽ làm một sự so sánh nhỏ về độ xóa phông của lens 50F/1.8 và lens tiêu cự zoom 75-300F4-5.6 với nhiều ảnh so sánh. Lens 50F/1.8 sẽ chụp ở khẩu độ mở lớn nhất là 1.8 và lens 75-300 sẽ được chụp từng tiêu cự khác nhau là 75mm, 100mm, 200mm, 300mm và khẩu độ mở tối đa ở mỗi tiêu cự cũng như so sánh độ xóa phông của lens 50F/1.8 ở khẩu độ mở lớn nhất là 1.8 với khoảng cách lấy nét gần nhất là 0,45 mét và lens 75-300 ở tiêu cự 300mm và khẩu độ mở lớn nhất ở tiêu cự 300mm là 5.6 với khoảng cách lấy nét gần nhất là 1,5 mét. Chi tiết các bạn theo dõi video nhé!