Blend màu

Tổng hợp các cách blend màu ảnh đẹp bằng camera raw trên photoshop và lightroom. Chia sẻ preset đẹp nhất trên camera raw và lightroom để chỉnh sửa ảnh

Không có bài viết để hiển thị

Địa điểm chụp ảnh

Mẫu Xinh

Studio - Phim trường