Cách import preset camera raw trên Mac OS | Thư mục Settings chứa preset camera raw macbook nằm ở đâu ?

4199
Cách import preset camera raw trên Macbook | Thư mục Settings chứa preset camera raw macbook nằm ở đâu ?
Cách import preset camera raw trên Macbook | Thư mục Settings chứa preset camera raw macbook nằm ở đâu ?

Đây là bài hướng dẫn cách import preset camera raw trên Macbook đúng đường dẫn thư mục để preset các bạn thêm vào có thể hiển thị trên Tab Preset của Camera raw. Đây là cách hướng dẫn thêm trên Mac OS nói chung và Macbook Pro, Macbook Air cũng như Imac nói riêng. Hướng dẫn tìm đúng thư mục Settings chứa preset của phần mềm camera raw trên Macbook. Chúc các bạn thành công !!!

Chia sẻ