Quốc Nhật – Sau 2 tháng học tôi đã có thể tự nhận show chụp cho khách

69
Học viên Quốc Nhật
Học viên Quốc Nhật

Tôi cảm thấy hài lòng với khóa này, sau 2 tháng học tôi đã có thể tự nhận show đi chụp và chỉnh sửa trả cho khách. Sau 1 năm tôi đã thành thạo và nhận nhiều show với nhiều thể loại khác nhau. Cám ơn Aphoto đã giúp tôi bước và con đường nhiếp ảnh và lập nghiệp bằng con đường này.

Chia sẻ