Hướng dẫn khắc phục lỗi photoshop gõ toàn chữ in hoa không gỡ được chữ thường

7298
Hướng dẫn khắc phục lỗi photoshop gõ toàn chữ in hoa không gỡ được chữ thường
Hướng dẫn khắc phục lỗi photoshop gõ toàn chữ in hoa không gỡ được chữ thường

Hướng dẫn cách khắc phụ sự cố khi gõ chữ lên hình ảnh bằng phần mềm photoshop thì không gõ được chữ thường toàn là chữ in hoa khiến cho người dùng khó chịu, mặc dù đã chọn font chữ thường không phải in hoa mà khi gõ vẫn toàn chữ in hoa, khi kiểm tra nút cap lock đã bật hay tắt rồi mà vẫn bị. Các bạn theo dõi video cách khắc phục bên dưới nhé.

 

Chia sẻ